Redaktor naczelny

O. dr Piotr Chojnacki OCist, profes opactwa w Mogile, studia teologiczne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, następnie pracował jako katecheta w XVI. Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie oraz jako wychowawca w internacie Męskiego Liceum Ogólnokształcącego św. Bernarda oo. Cystersów na os. Szklane Domy w Krakowie, skierowany przez przełożonych na dalsze studia uwieńczył je dysertacją doktorską obronioną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (Pontificia Università Gregoriana) w Rzymie, od 2000 r. opat klasztoru Cystersów w Mogile (w 2010 r. wybrany na drugą kadencję), od 2007 r. opat prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, członek zarządu Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, adiunkt w Katedrze Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, swoje zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach duchowości monastycznej, szczególnie twórczości św. Bernarda z Clairvaux i wczesnych pisarzy cysterskich, autor rozprawy Il battesimo e l’eucaristia. Fonti rituali della vita cristiana secondo san Bernardo di Chiaravalle (Roma 2002), współredaktor tomów: Kapłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w Roku Kapłańskim (Kraków 2010) oraz Poznać cystersów. Studia i dokumenty (Kraków 2011).

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy